تعیین اثربخشی طرحواره‌درمانی گروهی بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه در مردان تحت درمان نگه‌دارنده با متادون


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Group Schema Therapy on the early maladaptive schemas among men undergoing methadone maintenance treatment (MMT)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Schema Therapy
  • early maladaptive schemas
  • Methadone Maintenance Treatment