انطباق و ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خودمختاری هیجانی: مقایسة دو الگوی متفاوت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of the Emotional Autonomy scale: Comparing Two Theoretical Models

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychometric properties
  • emotional autonomy
  • undergraduate students
  • CFA
  • reliability analysis