مقایسة سبک‌ها و مکانیزم‌های دفاعی افراد دچار ملال جنسیتی با افراد عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A comparative study of defense styles and mechanisms of gender dysphoric patients with normal people