پیش‌بینی اضطراب اجتماعی با توجه به صفات شخصیتی و خودکارآمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Predicting social anxiety based on personality traits and self-efficacy