بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی زنان روسپی و عادی شهر خرم آباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Personality Traits in Prostitute and Non-prostitute Women in Khorramabad