رابطه‌ ی بین ویژگی های شخصیتی مادران با ویژگی های شخصیتی و خلاقیت فرزندان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Mothers’ Personality Traits and Their Children’s Personality Traits and Creativity