مقایسه تحریف شناختی در نوجوانان با و بدون اضطراب جدایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

3 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

4 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

مقایسه تحریف شناختی در نوجوانان با و بدون اضطراب جدایی
چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسه تحریف شناختی در نوجوانان با و بدون اضطراب جدایی است. طرح پژوهش توصیفی، از نوع علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری را کلیه دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان رودسر در سال تحصیلی 93-1394 تشکیل می‌داند. نمونه‌ای به حجم 160 دانش‌آموز (80 دانش‌آموز دارای اختلال اضطراب جدایی و 80 دانش‌آموز عادی) به‌صورت در دسترس انتخاب و داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های اضطراب جدایی بزرگ‌سالان (منیکاواساگر، سیلو، وگنر و دروبنی، 2003) و پرسشنامه تحریف شناختی (بک، باروچ، بالتر، استیر و وارمن، 2004) جمع آموری و با روش تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نوجوانان مبتلابه اضطراب جدایی، تحریف‌های شناختی بیشتری نسبت به نوجوانان بهنجار داشتند (01/0>P). بر این اساس می‌توان گفت وجود تحریف‌های شناختی بالاتر در نوجوانان دارای اضطراب جدایی آن‌ها را بیشتر مستعد آسیب‌های روان‌شناختی خواهند کرد.
کلمات کلیدی: اضطراب جدایی، تحریف شناختی، نوجوانان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing Cognitive Distortion in Adolescents With and Without Separation Anxiety

نویسندگان [English]

  • Maedeh Sarlati 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • Nader Hajloo 3
  • Jahangir Mohammadi Bytamar 4
1 daneshjooye karshenasi arshad ravanshenasi omoomi, university of mohaghegh ardabili, ardabil
2 Professor and faculty member at the University of Guilan
3 University of Mohaghegh Ardebili uma
4 Candidate MSC in Clinical Psychology Zanjan University of Medical Sciences - Zanjan- Iran
چکیده [English]

Comparing Cognitive Distortion in Adolescents With and Without Separation Anxiety
Comparing Cognitive Distortion in Adolescents With and Without Separation Anxiety
Abstract
The aim of the present study was to investigate cognitive distortion in adolescents with and without separation anxiety (SA). A descriptive, casual-comparative design was applied. The statistical population consisted all high school students in Roodsar city in 2014-15 out of which, 160 students (N=80 with SA, N=80 without SA) were selected via accessible sampling method. The data was collected by Adult Separation Anxiety Questionnaire ( Manicavasagar, Solive, Wagner, and Drobny, 2003) and Cognitive Distortion Checklist (Aaron Beck, Baruch, Balter, Steer, Warman, 2004), and analyzed via multivariate analysis of variance. The findings showed that cognitive distortion was higher in SA adolescents (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Separation anxiety"
  • " cognitive distortions"
  • " adolescents"