نیاز به شناخت، ساختار و یقین به عنوان منابع تفاوت‌های فردی در تفکر روشنفکرانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Need for cognition, structure & decisiveness as the sources of individual differences in open-minded thinking