تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش بینی امید بر مبنای نیازهای بنیادی روانشناختی در دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Developing and testing a motivational model for predicting high school students’ hope based on basic psychological needs