پیش بینی نوع علایم اختلالات روانی براساس صفات شخصیت و ابعاد کمال گرایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The Prediction of the type of mental disorders symptoms by personality traits and perfectionism