مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای زنان مبتلا به سرطان با زنان سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

compare personality traits and coping style in women with cancer and healthy