ارتباط دل‌سوزی به خود با خطر استفاده از مواد در دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Relationship between self compassion and substance use risk among university students