درباره نشریه

«فصلنامه شخصیت و تفاوت­های فردی» با هدف ارائه نتایج مطالعات و پژوهش­ های علمی، فراهم آوردن زمینه تبادل افکار و اطلاعـات، تـرویـج مباحثات علمی بین پژوهشگـران و تقویت تولید علم، مقاله ­های پژوهشی اصیل در زمینه­ های شخصیت و تفاوت­های فردی را چاپ می­ کند.