راهنمای نویسندگان

شیوه نامه

شرایط پذیرش مقاله جهت ارزیابی در فصلنامه شخصیت و تفاوت­های فردی

 

پژوهشگران محترم می­ توانند مقاله­ های خود را با رعایت کامل اصول و موارد زیر و از طریق سامانه ارسال الکترونیکی به نشریه ارسال نمایند:

1- عنوان مختصر و متناسب با محتوا باشد.

2- نام و نشانی نویسنده (نویسندگان) شامل نام، نام خانوادگی، درجه علمی، مرتبه دانشگاهی، محل اشتغال و آدرس پستی و الکترونیکی در فایل مشخصات نویسندگان قید شده باشد و فایل اصلی، بدون مشخصات باشد.

3- چکیده­ های فارسی و انگلیسی هرکدام حداکثر 250 کلمه در یک پاراگراف شامل هدف، روش (نمونه و ابزار)، یافته­ ها و نتیجه­ گیری نهایی باشد. در چکیده، سازنده پرسشنامه و سال ساخت آن نوشته شود. مثال؛ جهت گردآوری داده ها از مقیاس آلکسی تایمی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994)، و مقیاس تنهایی تجدیدنظر شده UCLA (راسل، پپلوا، و کاترونا، 1980) استفاده شد.

4- کلید واژگان به دو صورت فارسی و انگلیسی در پایین چکیده‌ها نوشته شوند. واژهای کلیدی را اولاً مفرد و ثانیاً به گونه ­ای انتخاب کنید که حتی الامکان در عنوان مقاله تکرار نشده باشند(جهت افزایش دسترسی پژوهشگران به مقاله). (3 تا 5 کلمه).

5- متن مقاله باید شامل چهار قسمت اصلی باشد:

الف- مقدمه: شامل بیان مسئله، مبانی نظری و پیشینه پژوهش (با تاکید بر یافته های جدید 2012 به بالا)، سوال اصلی تحقیق

ب- روش پژوهش: شامل روش پژوهش و طرح پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ویژگیهای روان سنجی ابزار (سازنده، پایایی، روایی، هنجار ایرانی و ...)، نحوه­ اجرای تحقیق (بیان پروتکل درمانی در طرح های آزمایشی) و روش تحلیل داده­ ها.

پ- یافته ­ها: شامل نتایج استنباطی پژوهش و در صورت لزوم نمودارها.

به سبک APA، عنوان جدول در بالا و عنوان نمودار یا شکل در پایین آن آورده شود. لازم به ذکر است که در عنوان جدول نوشته می‌شود جدول 1 بعد نقطه بعد عنوان (جدول شماره 1 نادرست است). در مورد شکل، شکل 1 بعد نقطه بعد عنوان (شکل شماره 1 نادرست است).عنوان جدول­ها باید کامل و خودمعرف باشند و نوشتن عبارتهایی چون "ویژگی­های توصیفی متغیرهای پژوهش" صحیح نیست. در ضمن، گزارش مربوط به جدولها و شکلها و نمودارها باید موجز، غیرتکراری، حتی­ الامکان در یک پاراگراف باشد. و از تکرار اعداد و ارقام در متن گزارش خودداری کنید.

ت- بحث و نتیجه­ گیری: شامل تبیین و تفسیر یافته‌ها، محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادها

6- زیرنویس­ها، توضیح­ها و معادل انگلیسی اصطلاح­های علمی، زیر هر صفحه از شماره 1 نوشته شود. در متن فارسی به هیچ وجه از واژگان لاتین استفاده نشود و معادل اصطلاحات علمی بویژه ابزار سنجش به صورت حداکثری در پاورقی (زیرنویس) ذکر شود؛ ذکر نام مولفان خارجی در پاورقی لازم نیست.

7- منابع انگلیسی و فارسی جدید باشند و به صورت جداگانه و مطابق با اصول نگارش APA نوشته شود (70 درصد منابع مربوط به پنج سال اخیر باشند).

 8- منابع در پایان مقاله و به صورت زیر نوشته شوند:

الف-کتاب فارسی و لاتین (تألیف): نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان کتاب. نوبت چاپ. محل چاپ. نام ناشر.

ب-کتاب فارسی (ترجمه): نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار به میلادی). عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم (سال انتشار به فارسی). نوبت چاپ. محل چاپ. نام ناشر.

پ-مقاله انگلیسی و فارسی: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله (حروف اول کلمه‌های اصلی عنوان مجله انگلیسی بزرگ نوشته شوند). دوره (یا جلد)، شماره، صفحه.

ت-گزارش تحقیق یا پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان
(پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری یا گزارش تحقیق). نام سازمان یا نام دانشگاه.

 ث-مقاله الکترونیکی: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، دوره (یا جلد)، شماره، صفحه. آدرس وب سایت، تاریخ جستجو و استفاده از مقاله در اینترنت در پرانتز.

ج-سمینار یا کنفرانس: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام سمینار یا کنگره، محل برگزاری، صفحه.

نکاتی درباره روش نگارش صحیح یک مقاله علمی:

1- به هیچ وجه از فاعل اول شخص یا فعل اول شخص استفاده نکنید. برای نمونه از جملاتی مانند "به نظر من" کاملاً اجتناب کنید. بیان جمله از سوی اول شخص تنها برای صاحبنظران و اساتید بالارتبه قابل استفاده است.

2-برای استفاده از علائم نگارشی مانند . ، : ؛ و سایر موارد دقت کنید حتما این علائم چسبیده به کلمه قبلی و یک خط فاصله یا Space با کلمه بعدی فاصله داشته باشند. برای نمونه به علامت گذاری در متن این مقاله توجه کنید.

3- استفاده از هرگونه کادر یا تزئینات اینچنین در صفحه اول یا سایر صفحات مقاله اکیدا ممنوع است.

4- خط اول هر پاراگراف باید 0.5سانتی متر از ابتدای خط فاصله داشته باشد. 

 

علاوه بر نکات فوق، مقاله بر اساس شرایط زیر بررسی می­شود:

1- مقاله همزمان برای مجله دیگر ارسال نشده یا در جای دیگر چاپ نشده باشد.

2- متن کامل مقاله می‌بایست به زبان فارسی، با حاشیه 2 سانتی متر از بالا، پایین، چپ و راست، فاصله سطر 1 (single) و قلم  13   B Zarتوسط  نرم‌افزار Word 2003 یا Word 2007  تایپ شده باشد. شماره کلمه های کل مقاله نیز نباید کمتر از 3500 کلمه و بیش از 8000 کلمه باشد.

3- مسئولیت مطالب ارائه شده در هر مقاله بر عهده نویسنده (نویسندگان) آن است.

4- مجله در ویرایش و تغییرات ضروری مطالب مقاله آزاد است.

5- مجله در پذیرش یا رد مقاله آزاد است.

6- فقط دو فایل از مقاله (یک فایل با ذکر مشخصات و یک فایل بدون ذکر مشخصات) از طریق سامانه ارسال الکترونیکی   jpid.pgu.ac.ir ارسال شود.

 

با تشکر

مدیریت فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی